Akita Shoten

Asu no Yoichi!
7.8
12 / 12

Asu no Yoichi!

Jan. 08, 2009

Asu no Yoichi!

Having been raised and trained for the past seventeen years as a traditional samurai ‘bushi’, Yoichi was surprised when his father ...