Megumi Kojima

Nana
7.6
50 / 50

Nana

Apr. 05, 2006

Nana

On board the train to Tokyo to meet her boyfriend Shoji, Nana Komatsu (“Hachi”) happened to sit beside Nana Osaki who was traveling to Tokyo to ...