Atsuko Yuya

Midori no Hibi (Dub)
7.5
13 / 13

Midori no Hibi (Dub)

Apr. 04, 2004

Midori no Hibi (Dub)

Midori Days is a shōnen fantasy manga by Kazurou Inoue. It was published by Shogakukan in the magazine Shōnen Sunday from September 2002 until ...
Midori Days
7.5
13 / 13

Midori Days

Apr. 04, 2004

Midori Days

Midori Days is a shōnen fantasy manga by Kazurou Inoue. It was published by Shogakukan in the magazine Shōnen Sunday from September 2002 until ...